Skontaktuj się z nami

 

Nasz adres:

43-400 Cieszyn, ul. Srebrna 4

Napisz lub zadzwoń:

tel: tel./fax - 338581256, tel. kom. 505146364

mail: biuro@strehon.ox.pl

Historia

 

Stowarzyszenie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych powstało w 1996 roku. Od samego początku kładzie ono szczególny nacisk na dynamiczne promowanie wśród osób niepełnosprawnych działalności rehabilitacyjnej, sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej i szkoleniowo-informacyjnej, a także samopomocowej. Nasza organizacja licząca ponad 100 członków zrzesza osoby niepełnosprawne z różnymi dysfunkcjami niepełnosprawności i we wszystkich kategoriach wiekowych. Przedsięwzięcia podejmowane przez Stowarzyszenie są ukierunkowane na intensywne propagowanie różnorodnych form aktywnego spędzania czasu, a ich celem jest pobudzanie samodzielności i kreatywności oraz wspieranie wszelkich inicjatyw integrujących środowisko niepełnosprawnych wewnątrz i ze społecznością lokalną. 
 
Działalność Stowarzyszenia jest realizowana poprzez:
 
 • organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
 • prowadzenie świetlicy dziennego pobytu,
 • realizowanie programu pn. Akademia Aktywnego Życia,
 • tworzenie grup wsparcia,
 • tworzenie i prowadzenie sekcji zainteresowań,
 • organizowanie zawodów pływackich, szachowych, strzeleckich oraz w tenisie stołowym,
 • organizowanie wycieczek i rajdów turystycznych,
 • prowadzenie Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego z systemem porad i konsultacji prawnych, psychologicznych, pedagogicznych i rehabilitacyjnych,
 • organizowanie szkoleń dla rodziców niepełnosprawnych dzieci,
 • uczestnictwo w imprezach organizowanych na zewnątrz,
 • organizowanie integracyjnych imprez okolicznościowych,
 • współpracę z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz PFRON,
 • współpracę z instytucjami samorządowymi: Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Starostwem Powiatowym w Cieszynie oraz urzędami miejskimi i gminnymi w regionie,
 • organizowanie spotkań z posłami, a także przedstawicielami ZUS i Urzędu Skarbowego.
 
Bez wątpienia, największym przedsięwzięciem realizowanym przez nasze Stowarzyszenie była Międzynarodowa Lekkoatletyczna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych o Puchar Ziemi Cieszyńskiej, corocznie organizowana we wrześniu, nieprzerwanie od 1991 roku. Początkowo jej głównym organizatorem było Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ziemi Cieszyńskiej, ale od 1998 roku rolę tę przejęło już nasze Stowarzyszenie. 
 
Pierwsza Spartakiada, jako lokalne zawody sportowe dla niepełnosprawnych dzieci i sportowców amatorów odbyła się w 1991 roku w obiektach jednej z cieszyńskich szkół podstawowych. Z czasem rozrosła się do poważnych rozmiarów i co rok przybywało na nią od 250 do ponad 400 zawodników z terenu niemal całej Polski, a także z Czech i Słowacji. Cieszyńska Spartakiada stała się jednym z największych amatorskich przedsięwzięć tego typu w kraju. Dwukrotnie przeprowadzono ją na stadionie ośrodka „Start” w Wiśle, a wszystkie pozostałe edycje zorganizowano na stadionie początkowo KS „Piast”, a później Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Cieszynie.