Skontaktuj się z nami

 

Nasz adres:

43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 11a

Napisz lub zadzwoń:

tel: tel./fax - 338581256, kom. 603896660

mail: biuro@strehon.ox.pl

Aktualności » Walne Zebranie Delegatów

     21 marca br. w gościnnych progach COK „Dom Narodowy” w Cieszynie odbyło się, prowadzone przez panią prezes Krystynę Stefańską-Gnidę, sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów naszego Stowarzyszenia, stanowiące podsumowanie działalności w minionym roku 2018.

     W trakcie zebrania oprócz sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu, przedstawiony został także protokół kontroli Komisji Rewizyjnej. Następnie w kilku głosowaniach delegaci podjęli uchwały dotyczące zatwierdzenia i przyjęcia przedłożonych sprawozdań, udzielili Zarządowi absolutorium oraz przyjęto kierunki działań na rok 2019.

     Tradycją ostatnich lat stało się, że sprawozdanie z bogatej działalności zostało zilustrowane zebranym w formie znakomicie opracowanej przez kolegę Stanisława Putyrę prezentacji multimedialnej.

     A oto krótka fotorelacja z przebiegu Walnego Zebrania Delegatów.