Skontaktuj się z nami

 

Nasz adres:

43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 11a

Napisz lub zadzwoń:

tel: tel./fax - 338581256, kom. 603896660

mail: biuro@strehon.ox.pl

Aktualności » Laur Srebrnej Cieszynianki dla pani Krystyny!

     Z prawdziwą przyjemnością przyjęliśmy wiadomość o przyznaniu w tym roku Lauru Srebrnej Cieszynianki pani Prezes naszego Stowarzyszenia – Krystynie Stefańskiej-Gnidzie. Cieszymy się ogromnie, że lata jej niestrudzonej społecznej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zostały dostrzeżone i znalazły uznanie. Wszak nie sposób zliczyć ludzi, którym działania pani Krystyny pomogły w trudnych sytuacjach życiowych, którzy mogli skorzystać z różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji, którzy - przełamując własne bariery – zaznali euforii zwycięstwa w niezliczonych zawodach i turniejach organizowanych przez Stowarzyszenie.  

     Mnóstwo pomysłów i niespożyta energia pani Krystyny od lat są siłą sprawczą, która jednoczy wokół niej zespół ludzi, którzy chcą budzić społeczną wrażliwość i świadomość rangi problemu związanego z niepełnosprawnością i ogromu rozmiarów, jakie ona zatacza. Działania te są zalążkiem edukacji w zakresie integracji oraz dostrzegania i odczytywania potrzeb osób niepełnosprawnych. Propagowana przez Stowarzyszenie idea aktywnych form wypoczynku, współzawodnictwa sportowego, którym towarzyszy pełna otwartości, radosna atmosfera, spontaniczność, życzliwość gestu wyciągniętej, pomocnej dłoni, to najlepsza droga do odradzania potrzeby bycia razem, rozbudzania woli wspólnego pokonywania barier, determinacji w solidarnym zmaganiu się z przeciwnościami losu i własną słabością… To takie walory pomagają przełamywać bierność i poczucie bezradności, to wtedy rodzi się nadzieja na życie lepsze i bardziej godne...

     Pani Krystynie Stefańskiej-Gnidzie, laureatce Srebrnej Cieszynianki 2017, bardzo serdecznie gratulujemy, a za tę przez nią wciąż rozbudzaną nadzieję, prosimy o przyjęcie podziękowań i wyrazów wdzięczności.